AS/RS “Rack Sorter”

– โซลูชันการจัดเก็บถูกพัฒนาขึ้นจากความรู้ด้านการผลิตและระบบการขนส่งของโตโยต้า –

ประหยัดพื้นที่

ประสิทธิภาพการจัดเก็บได้รับการปรับปรุงอย่างมากโดยการใช้พื้นที่ว่างบนอากาศจนไปถึงเพดานให้เต็ม ประหยัดพื้นที่ได้ประมาณ 1/3 เมื่อเทียบกับชั้นวางแบบคงที่


    ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ