8FBE Series

ผู้เชี่ยวชาญการทำงานในพื้นที่แคบ

มีความสามารถในการทำงานกับพื้นที่หลายรูปแบบ 8FBE ซีรีย์จึงกลายเป็นมาตรฐานใหม่
สำหรับรถยกขนาดกะทัดรัด

Showing all 5 results

ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ