Tugcart Standard body

SPECIFICATION

ประเภทของรถ Standard body type
ทิศทางการเดินรถ Forward / Reverse
ความสามารถในการบรรทุก (kg) 1500

SERIES SPECIFICATIONS

Model Tugcart Standard body Tugcart Long Long body
ประเภทของรถ Standard body type Long body type
ทิศทางการเดินรถ Forward / Reverse Forward / Reverse
ความสามารถในการบรรทุก (kg) 1500 1500
Detail Detail
หมวดหมู่:

ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ