TWE150

SPECIFICATION

ประเภทของรถ Battery
ความกว้างของตัวรถ (mm) [A] 390
ความสููงตัวรถ (mm) [C] 1200
ความยาวจากท้ายรถถึงแผงงา (mm) [D] 760

SERIES SPECIFICATIONS

Model TWE100 TWE150
ประเภทของรถ Battery Battery
ความกว้างของตัวรถ (mm) [A] 560 390
ความสููงตัวรถ (mm) [C] 1200 1200
ความยาวจากท้ายรถถึงแผงงา (mm) [D] 760 760
Detail Detail
หมวดหมู่:

ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ