รีวิวจากผู้ใช้ BT tyro จากใช้แรง 2 คนยกของหนักเหลือเพียงคนเดียวด้วย BT tyro

Company Name Thammasat University Hospital
Position General Service Officer
Name Noppadol Klinjan
Product BT tyro Series

VIDEO

ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ